معرفی گروه

گروه آموزشی بازاریابی گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

معرفی رشته بازاریابی جهانگردی و جایگاه آن در دانشگاه‌های برتر جهان

بازاریابی جهانگردی یکی از گرایش های پرطرفدار در بین گرایش های گردشگری است. از آنجا که امروزه رقابت تنگاتنگی در صنعت گردشگری شکل گرفته است بنابراین تحقیقات بازار و شناخت مشتری از اهمیت بسزایی برخوردار است. در گرایش بازاریابی گردشگری، هدف آشنایی دانشجویان با موضوعاتی همچون بازاریابی در عرصه بین المللی، آشنایی با محیط ملی و بین المللی تجارت و گردشگری، بازاریابی خدمات و محصولات گردشگری و شناخت رفتار مصرف کننده است. دانشجویان در این دوره 28 واحد درسی مصوب و 6 واحد پیش نیاز و نیز 4 واحد پایان نامه خواهند داشت.

معرفی گروه بازاریابی جهانگردی دانشگاه علم و فرهنگ

گروه بازاریابی گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ، از سال 1391 با هدف تربیت مختصصان در حوزه بازاریابی گردشگری بنا نهاده شد. در این دانشگاه، دانشجویان در مقطع کارشناسی  گردشگری با موضوعاتی همچون صنعت گردشگری، برنامه ریزی گردشگری، سیاست های گردشگری کشورها، سازمان­های گردشگری، تاریخ و جغرافیا، بازاریابی و تبلیغات، رفتار سازمانی، فن راهنمایی تور و دیگر موضوعات  آشنا می شوند و پس از کسب مدرک کارشناسی، آمادگی لازم برای حضوری موثر در بازار کار را دارا می شوند. در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان مباحث تئوریک و زیربنایی در بازاریابی گردشگری را فرا می گیرند و در پایان دوره نیز پژوهشی را در قالب پایان نامه به انجام می رسانند.

همگام با پیشرفت های جهانی در رشته بازاریابی گردشگری، مأموریت این گروه، تحول و ارتقای سطح آموزش و پژوهش بازاریابی گردشگری و تربیت نیروی متخصص، متعهد، کارآمد و متناسب با نیاز روز کشور است.